Vanaf 1 juli 2013 zijn er nieuwe wetten en eisen met betrekking tot de Meldcode huiselijk geweld en mishandeling. De brancheorganisatie Kinderopvang heeft reeds een vernieuwde meldcode gelanceerd. Belangrijk is dat deze meldcode goed wordt aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de kinderopvang organisatie.