De afgelopen periode is de kinderopvang weer volop in ontwikkeling. Een nieuw GGD toetsingskader is in aantocht, het kind-leidster ratio is aangepast en ook wordt er over iets meer als een maand nieuwe wetten gesteld aan het pedagogisch beleidsplan. Over al deze onderwerpen en meer kunt u lezen in onze Nieuwsbrief april 2015

Wij wensen u veel leesplezier.