Training “IKK in de praktijk”

Op 1 januari 2018 treedt de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking. Het Ministerie van SZW en GGD GHOR hebben sinds juni jl. (overvolle) informatie-bijeenkomsten georganiseerd in veel regio’s. He blijkt dat er nog veel vragen zijn bij kindercentra hoe en wanneer je de verschillende nieuwe kwaliteitseisen het beste kan invullen en gefaseerd kan implementeren. En welke gevolgen de Wet IKK heeft voor de bedrijfsvoering en -kosten.

 

Daarom hebben Daisy Koekkoek van Daisy’s Opstapje en Reinoud Kroese van Pulito Advies samen de training ‘IKK in de Praktijk’ ontwikkeld voor kleinere kindercentra waarbij de nadruk ligt op ‘Hoe voldoe ik aan de Wet IKK’ en welke consequenties dit heeft voor de bedrijfsvoering plus de personele bezetting in 2018 (en in 2019!). De eerste trainingen vonden plaats op 11 en 16 augustus jl.

Reinoud Kroese van Pulito,

bedrijfskundig en juridisch advies

Daisy Koekkoek van Daisy’s Opstapje

Consultancy Kinderopvang

Reactie van een deelnemer: ‘Deze training gaat mij veel tijd schelen in het opstellen van het PvA (=Plan van Aanpak) van het implementeren van IKK binnen de organisatie. Afgezet tegen de (lage) kosten van de training zijn de baten hoog’.   De eerstvolgende trainingsdata zijn op 12, 19 en 26 oktober en op 22 november a.s. a.s. Meldt u snel aan, zodat u:

  • tijdig en goed voorbereid bent
  • voldoet aan de nieuwe kwaliteitseisen
  • uw bedrijfsvoering en kosten op orde heeft
  • op tijd uw nieuwe pedagogische beleidsplan en
  • tijdig de uurprijzen voor 2018 heeft afgestemd met uw OC.

Dag 1 van de training bestaat uit een informatief en een praktijkgericht gedeelte.

Dag 1

Op dag 1 gaan we – met maximaal 14 deelnemers – nader in op alle punten uit de Wet IKK waarbij de nadruk ligt op de wijze waarop en wanneer u de veranderde en nieuwe kwaliteitseisen kunt doorvoeren binnen uw kinderopvangorganisatie. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de bedrijfsmatige gevolgen. Het 2e deel van dag 1 bestaat uit het opstellen van het plan van aanpak voor uw eigen kinder-opvangorganisatie. Dit doen we in deelgroepen van maximaal 4 deelnemers. Het is van groot belang dat u goed inzichtelijk kan maken welke stappen uw organisatie in 2017 nog moet maken om op een verantwoorde wijze per 1 januari 2018 onverkort aan de Wet IKK te kunnen voldoen. In dit plan van aanpak neemt u ook op welke acties u al gaat oppakken om per 1 januari 2019 te voldoen aan de dan geldende nieuwe eisen m.b.t de gewijzigde BKR op KDV en BSO; de extra opleidingseisen voor PM’ers die baby opvang gaan verzorgen en hoe en wanneer u de –  dan verplichte- pedagogische beleidsmedewerker op uw locatie(s) gaat inzetten.

Dag 2

Dag 2 vindt plaats uiterlijk vier weken na de 1e bijeenkomst en bestaat uit een individueel gesprek van 1 uur met één van de beide trainers over (de uitvoering) van het plan van aanpak bij uw eigen kinderopvangorganisatie en de vragen die u nog heeft. Wij verwachten van de deelnemers een (pro-)actieve instelling zodat u na het volgen van deze training niet alleen een goed inzicht heeft in de Wet IKK maar ook beschikt over een realistisch en goed uitvoerbaar plan van aanpak voor uw eigen organisatie.

Locatie

De training op Dag 1 vindt plaats op een rustige locatie in Amsterdam-Duivendrecht en duurt van 10.00-17.00 uur. De locatie is zeer goed te bereiken met OV en auto. Bij de training is de lunch, koffie, thee en een borrel na afloop uiteraard inbegrepen. Dag 2 vindt plaats op nog nader te bepalen locaties in Amsterdam e.o. Dan vinden de gesprekken plaats met de individuele deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@daisysopstapje.nl of reinoud@pulito.nl Geef bij uw aanmelding a.u.b. duidelijk aan voor welke datum u zich wilt opgeven. De eerst-volgende trainingsdata zijn 12, 19 en 26 oktober a.s. Kunt u niet in oktober? Geen nood, ook op  22 november a.s. worden er trainingen gegeven.

Kosten

De kosten voor de training zijn €299,- incl. BTW pp. De 2e (en volgende) deelne-mer(s) van dezelfde organisatie krijgen een korting van 20% en betalen €249,- incl. BTW pp. Klanten van Daisy’s Opstapje en Pulito Advies en ook leden van de bdKO krijgen 10% korting en betalen dus €269,- incl. BTW voor de 1e persoon en €229,- incl. BTW voor de 2e (en volgende) deelnemer(s) van dezelfde organisatie. Bij annulering binnen 2 weken voor de trainingsdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; u mag in dat geval natuurlijk een collega opgeven voor deelname.

In-house training?

Voor grotere kinderopvangorganisaties met 10 of meer locaties bestaat de mogelijkheid van een in-house training. Neem hiervoor contact op met Reinoud Kroese via reinoud@pulito.nl